La entrevista: Dani y Eva, responsables del grupo de vida joven de la parroquia